ÄNDAMÅL

Fondens avkastning utöver vad som skall läggas till kapitalet, 10 % av fondens årliga avkastning, skall användas för behövande inom kommunen såsom till tillfälliga ekonomiska bidrag, sjukvård- och hjälpmedel för sjuka, rekreationsresa eller konvalescensvård, lägervistelse, trevnad för långvarigt sjuka. Lämplig hänsyn skall tas till föreskrifterna i respektive donation. Vård av Nils Gustaf Perssons familjegrav på Brattfors kyrkogård. Vid behov skall utbetalas understöd till Dagny Berglund, Malmgården, Persberg, Filipstad.Avkastningen får ej användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 2
Organisationsnummer:872400-3382
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-61100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 158 497 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid högstadiet i Säffle kommun.Den del av avkastningen som delas ut genom lärarkollegiernas försorg användas föra) belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda, god prestationer eller berömvärd flit.b) belöning till elev, som gjort goda insatser inom gymnastik, idrott, teckning, slöjd, musik, teater eller annan kulturell verksamhet,c) belöning till elev för annan verksamhet efter kollegiets särskilda beslut,d) trivselfrämjande åtgärder eller förvärv av material till förmån för elev(-er), då särskilda skäl anses föreligga.Den del av avkastningen som delas ut genom skolstyrelsens försorg användes företrädesvis för a) studiebesök, studieresor, fritidsverksamhet, lägerskola, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för grupp av elever gemensamt ändamål,b) annat ändamål för elever på grundskolans högstadium inom kommunen, varom skolstyrelsen särskilt beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 2
Organisationsnummer:874400-6290
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:140 932 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Avkastningen används till underhållning och andra trivselåtgärder på Hemgården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 2
Organisationsnummer:866601-7523
Adress:
  • Torget 1
  • 524 23 Herrljunga
E-post:herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Avkastningen av samfonden får användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsoförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samte) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Av avkastningen skall minst 10procent årligen läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 2
Organisationsnummer:878002-2433
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • 721 51 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-17 45 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS