ÄNDAMÅL

Fond för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra i Karlskoga kommun, som är i behov av omsorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1
Organisationsnummer:876400-3870
Adress:
 • Karlskoga kommun
 • 691 83 KARLSKOGA
Telefonnummer:0586-61000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 350 469 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Fondens avkastning utöver vad som skall läggas till kapitalet skall användas till trivselfrämjande åtgärder för pensionärer inom Filipstads kommun,företrädesvis sådana boende på kommunens servicehus.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1
Organisationsnummer:872400-3606
Adress:
 • Filipstads kommun
 • Box 303
 • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-611 00
E-post:kommun@filipstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:95 900 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid grundskolans låg- och mellanstadium i Säffle kommun.Den del av avkastningen som delas ut genom lärarkollegiernas försorg användas föra) belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda, god prestationer eller berömvärd flit.b) belöning till elev, som gjort goda insatser inom gymnastik, idrott, teckning, slöjd, musik, teater eller annan kulturell verksamhet,c) belöning till elev för annan verksamhet efter kollegiets särskilda beslut,d) trivselfrämjande åtgärder eller förvärv av material till förmån för elev(-er), då särskilda skäl anses föreligga.Den del av avkastningen som delas ut genom skolstyrelsens försorg användes företrädesvis för a) studiebesök, studieresor, fritidsverksamhet, lägerskola, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för grupp av elever gemensamt ändamål,b) annat ändamål för elever på grundskolans högstadium inom kommunen, varom skolstyrelsen särskilt beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1
Organisationsnummer:874400-6407
Adress:
 • Säffle kommun
 • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 807 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Till förmån för elever vid skolväsendet inom kommunen och till elever vid högskolor eller andra skolor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1
Organisationsnummer:866601-7515
Adress:
 • Torget 1
 • 524 23 Herrljunga
Telefonnummer:0513-170 00
E-post:herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Avkastningen av samfonden får användas till omsorgspatienternas trevnad. Avkastningen får i intet fall användas till ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel. Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 1
Organisationsnummer:878002-2474
Adress:
 • Landstinget Västmanland
 • 721 51 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-174530
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS