ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja samarbete mellan Sverige och Estland genom att verka för ömsesidigt utbyte och kunskapsförmedling om kultur och samhällsförhållanden mellan befolkningarna i de båda länderna. Utbyte och samarbete för nätverksbyggande mellan unga människor för att främja social sammanhållning, kreativitet, innovationer och nyföretagande ska särskilt uppmärksammas. I stiftelsens uppgift ingår att främja estniska språket och estnisk kultur i Sverige liksom att främja svenska språket samt svensk och estlandssvensk kultur i Estland. För att tillgodose stiftelsens ändamål får stiftelsens fria kapital användas. Om det finns särskilda skäl för det får styrelsen, efter att båda ländernas regeringar har lämnat sitt tillstånd, besluta att viss del av det bundna kapitalet ska användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samarbetsfonden Sverige-Estland
Organisationsnummer:802481-2698
Adress:
  • Pär Nuder
  • Pumpvägen 4
  • 184 52 Österskär
Telefonnummer:070-5954412
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS