ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja samarbete mellan Sverige och ELitauen genom att verka för ömsesidigt utbyte och kunskapsförmedling om kultur och samhällsförhållanden mellan befolkningarna i de båda länderna. Utbyte och samarbete för nätverksbyggande mellan unga människor för att främja social sammanhållning, kreativitet, innovationer och nyföretagande ska särskilt uppmärksammas. I stiftelsens uppgift ingår att främja litauiska språket och litauisk kultur i Sverige liksom att främja svenska språket samt svensk kultur i Litauen. För att tillgodose stiftelsens ändamål får stiftelsens fria kapital användas. Om det finns särskilda skäl för det får styrelsen, efter att båda ländernas regeringar har lämnat sitt tillstånd, besluta att viss del av det bundna kapitalet ska användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samarbetsfonden Sverige Litauen
Organisationsnummer:802481-2748
Adress:
  • Austra Kreslins
  • Österängsvägen 3 C
  • 182 46 Enebyberg
Telefonnummer:0737-27 08 83
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS