ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räknat från 1964 vart femte år utdela Rosén von Rosenstein-medaljen i silver till 3-4 framstående och förtjänta pediatriker därav 1-2 från de skandinaviska länderna, samt 2 från utomskandinaviska länder. utsedda medaljörer bör hålla var sin gästföreläsning. Stiftelsen skall bestrida kostnaderna för anskaffande av erforderliga medaljer. Den skall i den mån stiftelsens tillgångar meder och ej andra medel härför kan disponeras täcka kostnaderna för medaljörernas resa till platsen för överlämnandet och åter. Fonden skall vidare bestrida uppehållskostnader i Sverige under tre dygn. I första hand skall utnyttjas avkastning av fondens kapital. Avkastningen som icke behöver tagas i anspråk för ovannämnda syfte lägges till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rosen von Rosensteinska minnesfond
Organisationsnummer:802403-6181
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-440 88 81
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS