ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, direkt eller indirekt, främja social rättvisa samt miljö och hållbarhet i Sverige och i världen. Stiftelsen ska inom ramen för dessa ändamål t.ex. verka för att minska ekonomisk utsatthet och diskriminering samt individers, organisationers och staters miljöpåverkan. Stiftelsen kan vidare verka för ökad kunskap och forskning samt belöna initiativ av enskilda individer, företag och organisationer inom ramen för ändamålen, men kan också stödja enskilda som på något sätt missgynnats eller drabbats av negativa konsekvenser inom dessa områden. Verkssamheten kan bestå av, men är inte begränsad till, följande. – Utföra opinionsbildande arbete såsom informationsaktiviteter och liknanden samt beddriva utbildning. – Finansiera, organisera och stödja projekt och organisationer inom ramen för stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även bistå med icke-finansiella resurser. – Erbjuda stipendier till individer och organisationer som stödjer stiftelsen mål, så kallade eldsjälar. – Erbjuda bidrag till individer som drabbats av negativa konsekvenser inom stiftelsens intresseområden, t.ex. människor i ekonomisk utsatthet. – Stödja organisationer som arbetar med stiftelsens mål genom utbildning, verktyg, arbetskraft och liknande för att hjälpa dem leverera mot målen. Stiftelsen får ta såväl avkastingen som kapital i anspråk för stiftelsens ändamål, med beaktande av att stiftelsen ska ha en livslängd om minst 5 till 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roho
Organisationsnummer:802480-4828
Adress:
  • Graden Mattsson
  • Industrigatan 4 A
  • 112 46 Stockholm
Telefonnummer:070-5656701
E-post:jim@roho.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS