ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att, med direkta bidrag eller genom att medverka till etablerande och bekostande av avtal för servicefunktioner, främja romers medborgerliga och politiska inflytande, representation och sunt ledarskap. Stiftelsen kan vid fullgörandet av ändamålet främja forskning, offentlig kommunikation, utbildning, politiska kampanjer, organisationsutveckling och dialog/nätverkande mellan medborgerliga och politiska organisationer under ledarskap av romer. Kapitalet får /./ ej förbrukas i dess helhet förrän tidigast sedan [fem] år förflutit från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roma Foundation for Democracy
Organisationsnummer:802481-9776
Adress:
  • Catharina Sachs
  • Box 1012
  • 269 21 Båstad
Telefonnummer:709532592
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS