ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas som bidrag till kostnaderna för Bräcke Diakoniogårds vid Bräcke eller annorstädes bedrivna verksamhet för vård av behövande ålderstigna eller sjuka och må bidrag i synnerhet användas för att möjliggöra reduktion av eller befrielse från inackorderingsavgift för de personer, som beredas bostad i Bräcke Diakonigårds hem för gamla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rolf och Marie-Louise Sörmans donation till Stiftelsen Bräcke Diakonigård
Organisationsnummer:857204-3647
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502509
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:40 905 748 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS