ÄNDAMÅL

Att främja barn- och ungdomsverksamhet inom idrott och kultur inom det geografiska området som innefattas av distrikten Alingsås, Långared och Lena-Bergstena. Medlen ska inte användas för att finansiera lokala idrotts- eller kulturföreningars löpande förvaltning.

Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom bidrag till juridisk person eller förening men inte direkt till individer.

Av stiftelsens årliga inkomster i form av inbetalningar, ränta och utdelning ska efter avdrag för kostnader, Förvaltaren eftersträva att minst åttio (80) procent användas för Stiftelsens ändamål. Förvaltaren får enbart besluta om en utbetalning som medför att Stiftelsens kapital understiger femtusen (5 000) kronor om syftet är att Stiftelsen skall upplösas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel
Organisationsnummer:802482-2150
Adress:
  • Oebergs Förvaltnings AB
  • c/o Advokatfirman Oebergs AB, Box 3603
  • 103 59 Stockholm
Telefonnummer:070-692 91 59
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS