ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfte att för framtiden bevara den kulturhistoriskt värdefulla egendom, som anslagits till densamma, och att sprida kännedom om brukets historia samt ha till ändamål att äga och/eller förvalta till densamma anslagen eller upplåten eller av densamma förvärvad egendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum
Organisationsnummer:894001-2209
Adress:
  • RickleÃ¥vägen 1
  • 915 32 Robertsfors
Telefonnummer:0703334010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS