ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning lägges 1/10 till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen används till förmån för Talavidskolan företrädesvis såsom- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda- belöning till elev eller elevgrupp, som ägnar arbete åt teater eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Robert Johanssons stipendiefond
Organisationsnummer:802479-9721
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 347 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS