ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav avsatts till kapitalökning, skall utdelas som penningpremium till elev, som Falu Handelsgymnasiums styrelse finner därtill förtjänt. Elever på gymnasieskolans ekonomiska linjer, i första hand den 3-åriga, kan ifrågakomma vid utdelning ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Ottimar Haneklous stipendiefond
Organisationsnummer:802479-6768
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 084 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS