ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska i samverkan med föreningen RFMA och utan att stiftelsen tar ut någon ersättning av föreningen för sina tjänster med sina samlade resurser under minst sex år – verka för opinionsbildning och utbildning inom drogormådet – stödja drogförebyggande och drogbehandlande verksamhet – verka för en minskning av totalkonsumtionen av alkohol, narkotika och andra droger – verka för tillförsel av tillräckliga vård- och behandlingsresurser till drogområdet samt – utgöra ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för personer verksamma inom sjukvård och psykiatri, socialtjänst, institutionsvård och kriminalvård när det gäller alkohol- och narkotikafrågor. Om det direkt efter stiftelsens bildande skulle visa sig att föreningen RFMA inte skulle vilja samverka med stiftelsen eller om föreningen före sexårsperiodens utgång av någon anledning skulle ställa sig avvisande till en fortsatt samverkan ska stiftelsen i stället med sina samlade resurser under minst sex år eller i det senare fallet, under minst det antal år som återstår av sexårsperioden, i antingen egen regi eller i dotteraktiebolag eller i samverkan med annan verka för opinionsbildning inom drogområdet, stödja drogförebyggande och drogbehandlande verksamhet samt verka för en minskning av totalkonsumtionen av alkohol, narkotika och andra droger samt att tillräckliga vård-och behandlingsresurser tillförs drogområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen RFMA
Organisationsnummer:802480-2947
Adress:
  • Gunborg Brännström
  • Drotsvägen 7
  • 191 33 Sollentuna
Telefonnummer:0767-61 58 26
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS