ÄNDAMÅL

[…] räntan å medlen av dem, åt vilka medlens förvaltning uppdragits och efter deras beprövande årligen utdelas till en i Wermland född behövande nationsmedlem, dock att räntan kan tilldelas behövande medlem av eller härstammande från släkten Geijer, även om denne ej är född i Wermland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendium
Organisationsnummer:802480-5049
Adress:
  • Värmlands nation
  • Ingmar Bergmansgatan 2
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-134445, 0739-594764
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS