ÄNDAMÅL

Främja och utveckla den goda anda som länge rått vid detta gymnasium, den s k Araäsandan. Medel utdelas ena året på personalsidan och andra året på elevsidan till enskilda eller grupper, som genom idéer, initiativ, arbeten eller arrangemang handlat i dessa bestämmelsers anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rektor Kurt Cristianssons fond
Organisationsnummer:802480-2087
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS