ÄNDAMÅL

Behållna avkastningen skall användas till anläggande, underhåll och förbättrande av brunnar och reservoarer för färskvatten eller till andra anstalter, som avse färskvattentillgångens ökande eller vidmakthållande, allt i enlighet med stadsfullmäktiges i Marstrand beslut. Utdelning ur fonden sker vart femte år, då alltså behållna avkastningen för de senast förflutna fem åren utdelas. Skulle vid tiden för en sådan utdelning intet behov av anslag, för ovan angivna ändamål anses förefinnas, må det för utdelning tillgängliga beloppet efter stadsfullmäktiges bestämmande användas till åtgärder, som avse staden Marstrands förskönande eller underhåll av parker eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökade färskvattentillgångar i Marstrand
Organisationsnummer:802426-5905
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 649 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS