ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för framtiden vårda och bevara de byggnader och anläggningar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som genom gåvor eller nyttjanderätt tillförs stiftelsen. Stiftelsen skall ombesörja förvaltningen på ett sådant sätt att den miljö som fanns vid stiftelsens bildande, bevaras så orörd som möjligt . Byggnader, anläggningar och inventarier skall underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De skall, i den mån detta är praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall för framtiden söka medverka till att bevara de yrkeskunskaper som krävs för stenhuggeriets drift . Detta kan lämpligen ske genom att anläggningarna hålls tillgängliga för kursverksamhet. Stiftelsens verksamhet skall vara ideell och anläggningarna får ej drivas i vinstsyfte eller utgöra ett kommersiellt hot mot ortens befintliga stenindustri.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Organisationsnummer:869000-9678
Adress:
  • Eva Björkman
  • Falkvägen 22
  • 541 33 Skövde
Telefonnummer:0701-805383
E-post:eva.bjorkman@lansstyrelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:179 488 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS