ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska hjälpa, stötta och inspirera barn och ungdomar, oavsett kön, etnicitet, ålder och bakgrund till att våga drömma om en positiv framtid. Stiftelsen ska ge barn och ungdomar rätt verktyg, självförtroende och kompetens, oberoende av ”samhällsstatus”, att öka sina chanser till att påverka sina respektive liv i en positiv och önskad riktning och maximera sin potential. Stiftelsen ska utbilda, inspirera och motivera barn och ungdomar Stiftelsen ska öppna dörrar och förkorta vägen till samhällsnyttig information. Stiftelsen ska visa att det finns förebilder, människor som bryr sig och vägar till kunskap. Stiftelsen ska genomföra aktiviteter såsom egna events/tillställningar, skapande av forum, workshops, föreläsningar, läxhjälp, praktik, samhällsprojekt, mentorskap. Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem ska, sedan uppkommande administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Quaison Foundation
Organisationsnummer:802482-0857
Adress:
  • Skylvägen 7
  • 175 43 Järfälla
Telefonnummer:46709908184
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS