ÄNDAMÅL

När fonden uppgått till 2.000:- kr., utdelas vartannat år vid kursernas avslutning den upplupna räntan – så när som 1/10 del, som lägges till kapitalet – utav lärarrådet, efter inhämtande av yttrande från elevkårens styrelse, till en elev, som därav är i behov och som genom uppförande, flit och studier visat sig vara förtjänt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Mats Weibulls stipendiefond
Organisationsnummer:817604-1526
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS