ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas som resestipendium åt en vetenskapsidkare inom de klassiska språken (grekiskans och latinets) ämnesområden, vilken som lärare eller studerande tillhör Lunds Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Johannes Paulsons Stipendiefond
Organisationsnummer:802478-5050
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS