ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas som resestipendium åt en vetenskapsidkare inom de klassiska språken (grekiskans och latinets) ämnesområden, vilken som lärare eller studerande tillhör Lunds Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Johannes Paulsons stipendiefond
Organisationsnummer:694518-1003
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Fondens ränta skall, sedan minst en tiondel därav besparats för kapitalets ökning utdelas till en student, som gjort sig känd för god studiebegåvning och flit och som minst två terminer idkat och fortfarande idkar sltudier vid Göteborgs Universitetet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Johannes Paulsons Stipendiefond
Organisationsnummer:857501-2193
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 261 051 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS