ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är till gagn för Institutionen för kyrklig folklivsforskning.

En femtedel av den årliga räntan läggs till kapitalet.

En femtedel bör användas till understöd av religionsetnologisk forskning.

Två femtedelar får användas som bidrag till i första hand kongressbesök och i andra hand utländska studieresor av föreståndaren, tidigare föreståndare och övriga tjänstemän vid Institutionen.

En femtedel får användas av föreståndaren till representation, resor för att konferera om Institutionen samt övriga expenser för Institutionens räkning som ej kunna bestridas av det statliga anslaget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pleijelfonden
Organisationsnummer:802478-7460
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS