ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål ska vara att främja det ekonomiska intresset hos anställda, aktieägare och bolag inom Piab-koncernen genom (i) att äga, direkt eller indirekt, och förvalta finansiella instrument eller andra finansiella rättigheter i Andalo 1 AB, org. nr. 559156-2623, Andalo 2 AB, org. nr. 559156-2599 och Andalo 3 AB, org. nr. 559156-2607 och/eller i annan enhet inom Piab-koncernen, (ii) att mot betalning sälja sådana instrument eller rättigheter, direkt eller indirekt, till nyckelpersoner (eller andra deltagare i incitaments- och/eller saminvesteringsprogram) inom Piab-koncernen i syfte att ta in nya deltagare i vid var tid gällande incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Piab-koncernen, eller till annan inom ramen för incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Piab-koncernen, (iii) att mot betalning förvärva sådana instrument eller rättigheter, direkt eller indirekt, från befintliga och före detta nyckelpersoner (eller andra deltagare i incitaments- och/eller saminvesteringsprogram) inom Piab-koncernen i syfte att möjliggöra utträde från vid var tid gällande incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Piab-koncernen, eller från annan inom ramen för incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Piab-koncernen, samt (iv) upphämta finansiering för sin verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Piab Incitamentsprogram
Organisationsnummer:802480-8498
Adress:
  • Piab Group AB
  • Box 4501
  • 183 04 Täby
Telefonnummer:08-6302500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS