ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål ska vara att främja det ekonomiska intresset hos anställda, aktieägare och bolag inom Permobil-koncernen genom (i) att äga, direkt eller indirekt, och förvalta finansiella instrument eller andra finansiella rättigheter i Instoria AB, org. nr. 556930-2622, Instoria Invest AB, org. nr. 556930-2630 och/eller i annan enhet inom Permobil-koncernen, (ii) att mot betalning sälja sådana instrument eller rättigheter, direkt eller indirekt, till nyckelpersoner (eller andra deltagare i incitaments- och/eller saminvesteringsprogram) inom Permobil-koncernen i syfte att ta in nya deltagare i vid var tid gällande incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Permobil-koncernen, eller till annan inom ramen för incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Permobil-koncernen, (iii) att mot betalning förvärva sådana instrument eller rättigheter, direkt eller indirekt, från befintliga och före detta nyckelpersoner (eller andra deltagare i incitaments- och/eller saminvesteringsprogram) inom Permobil-koncernen i syfte att möjliggöra utträde från vid var tid gällande incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Permobil-koncernen, eller från annan inom ramen för incitaments- och/eller saminvesteringsprogram för Permobil-koncernen, samt (iv) upphämta finansiering för sin verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Permobil MSPV II
Organisationsnummer:802480-8555
Adress:
  • Permobil AB
  • Box 120
  • 861 23 Timrå
Telefonnummer:060-595900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS