ÄNDAMÅL

Gåvan skall i första hand användas som bidrag till folkpensionärer för inköp av glasögon. Därest i en framtid sådant bidrag kommer att lämnas av allmänna medel, skall gåvan användas på sätt landstinget finner lämpligt, främst med beaktande av folkpensionärers behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Sundells fond
Organisationsnummer:893201-2399
Adress:
  • Box 910
  • 831 29 Östersund
Telefonnummer:063-153000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 747 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS