ÄNDAMÅL

[…] all min behållna kvarlåtenskap skall efter min död, med full äganderätt tillfalla Myssjö kommun i jämtlands län, att användas till inrättande av ett vårdhem för gamla och orkeslösa mindre bemedlade personer med hemortsrätt inom Myssjö kommun. Intill dess denna plan kan förverkligas skola medlen fonderas och förvaltas av kommunfullmäktige eller den nämnd eller myndighet inom kommunen som kommunfullmäktige i sitt ställe därtill utser. Fonden […] får den årliga avkastningen av densamma, intill dess vårdhemmet inrättats, användas för beredande av vård på annat sätt åt därtill behövande som icke åtnjuta stadigvarande fattigvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Näslunds vårdhemsfond
Organisationsnummer:802479-3609
Adress:
  • Bergs kommun, verksamhetsnämnden
  • Box 73
  • 845 21 Svenstavik
Telefonnummer:0687-16100
E-post:bergs.kommun@berg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:200 197 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS