ÄNDAMÅL

11 § Värnpliktiga hemmahörande i Västernorrlands län som skadas under värnpliktstjänstgöring eller under Sveriges fredsbevarande insatser i utlandet kan erhålla ersättning, i andra hand kan personer hemmahörande i Västernorrlands län som skadas inom det militära försvaret erhålla ersättning. Ersättning skall också kunna utbetalas till fysisk eller psykisk rehabilitering av en sådan person. (Ändrad genom permutation 2022-01-05.)

12 § Efterlevande maka/make eller den som sammanbodde under äktenskapsliknande förhållanden med person som är ersättningsberättigad enligt 11 § skall också kunna komma i fråga för bidrag. (ändrad genom permutation 1999-06-18).

13 § Upphävd genom permutationsbeslut 1999-06-18

14 § Lever inte änka eller sammanboende utan endast oförsörjda barn, inträder de i moderns rätt till det i 12 § nämnda gratial, vilket av dem får åtnjutas till dess de uppnått 18 års ålder och även därefter, om Direktionen prövar omständigheterna därtill föranledda. (ändrad genom permutation 1999-06-18).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pensionskassan för beväringsmanskap och afskedade båtmän med deras enkor och barn inom Westernorrlands län
Organisationsnummer:802426-7711
Adress:
  • Sven-Åke Nordlund
  • Berget 206
  • 872 94 Sandöverken
Telefonnummer:070-306 23 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS