ÄNDAMÅL

Bereda elever vid grundskolor belägna inom primärområdena Majorna, Stigberget och Masthugget, glädje och uppmuntran. Detta kan ske dels genom stipendier till förtjänta elever och dels genom kollektiva aktiviteter såsom utflykter eller annat. Medlen får inte användas till ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Paulas fond
Organisationsnummer:857206-1557
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 881 542 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS