ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter ansökningsförfarande utdela stipendier till ordinarie anställd personal i Sparbanken Skåne, i första hand till personer med ordinarie anställning i Sparbanken Finn vid tidpunkten då denna bank upphörde. Ändamålet skall vara att bereda personalen möjlighet till utbildning i till bankverksamheten anknutet ämnesområde ävensom bidrag till studieresor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanken Skånes utbildningsstiftelse
Organisationsnummer:845003-1276
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031-739 01 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS