ÄNDAMÅL

Resebidrag till palezoologiska sektionens vetenskapliga personal för museistudier utomlands.

Bidrag till uppehälle i Sverige för sådana utländska forskare som deltar i sektionens vetenskapliga projekt.

Inköp av fossila vertebrater till paleozoologiska sektionens samlingar.

Bidrag till tryckkostnader för illustrationer i vetenskapliga arbeten författade av sektionens vetenskapliga personal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Paleozoologiska fonden/Stensiö
Organisationsnummer:802408-0874
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS