ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva grundskola som friskola och annan därmed förenlig verksamhet utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, och att därvid värna om framtagandet av en elevanpassad metod för undervisning inom främst de naturvetenskapliga ämnena,att stödja utbyte mellan Fredrikshovsskolan och skolor i andra länder för inhämtande av kunskap med naturvetenskaplig inriktning på andra språk främst engelska och franska. Främmande språk bör även talas inom skolan, med hjälp av viss därför anpassad personal,att Verksamheten i huvudsak följer den i Sverige antagna och gällande läroplanen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carpe Diem
Organisationsnummer:802017-8060
Adress:
  • Fredrikshovsgatan 6
  • 115 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6658063
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS