ÄNDAMÅL

Kammarkollegiebeslut 1980-10-03:
Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas av socialnämnden i form av bidrag till underhållning och förströelse för åldringar vid Attmarhem.
Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P M Selins fond
Organisationsnummer:802482-4560
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS