ÄNDAMÅL

Beslut Kammarkollegiet 1980-10-03:
[.] att lämna bidrag till rekreation och trevnad bland kommunens pensionärer. Fondens avkastning utdelas, sedan årligen tio procent lagts till kapitalet, efter förslag från socialnämnden till pensionärer inom Sundsvalls kommun. Fonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Änkefru Justina Altins fond till pensionärer
Organisationsnummer:802482-4586
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS