ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till förmån för Ljusterå skolors elever, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av material eller andra saker.Avkastningen får inte använda för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever
Organisationsnummer:802403-4137
Adress:
  • 184 86 Åkersberga
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS