ÄNDAMÅL

[…] till ett stipendium för Filosofiestuderande vid nämna nation […]Och skall till detta stipendium folkskollärareson från provinsen Ångermanland ega företrädesrätt.Såsom vilkor för stipendiets åtnjutande fordras att vara mindre bemedlad, att för idkande af studier hafva uppehållit sig vid universitetet under tvenne (2) år samt gjort sig känd för flit, arbetsamhet och goda seder. Stipendiet må af samma stipendiat innehafvas under fyra år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ossian Edblads Stipendiefond
Organisationsnummer:802480-1725
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS