ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen. Utdelningen skall komma invånare i Oskarshamns kommun tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn, t ex vuxenutbildning av handikappade eller sjuka, kulturell verksamhet bland handikappade eller sjuka, kollektiva studieutflykter och semesterresor för handikappade eller sjuka, behövande minderåriga barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, hjälp med kommunikation åt enskilt boende i glesbygd, underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på ålderdomshem eller motsvarande, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg åt handikappadae eller sjuka, åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar handikappade eller sjuka, handikappidrott, anslag till föreningar för åtgärder av ovan angiven art. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oskarshamns omsorgssamfond
Organisationsnummer:832800-7201
Adress:
  • Box 706
  • 572 28 Oskarshamn
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS