ÄNDAMÅL

1. Av fondens avkastning skall årligen 1/10 läggas till kapitalet intill dess detta uppgår till kronor 50.000:-, varefter hela avkastningen må disponeras. 2. Avkastningen – med ovan angivet förebehåll – skall i första hand användas till nödigt underhåll av Carlqvistska familjegraven å Rämens kyrkogård. 3. 2/10 av den årliga avkastningen användas till underhåll av Rämens kyrkas orgel samt till kyrkans prydande. Samtidigt härmed överlämnas till Rämens församling – att av kyrkorådet förvaltas – ytterligare ett belopp av kronor Femtusen /5.000/ till reparation eller ombyggnad av kyrkans orgel, vilket belopp i sin helhet får användas, när detsamma jämte ovannämnda del /2/10/ av den årliga avkastningen av fonden ”Oskar och Stina Carlqvists minne” blir tillräckligt stort för ifrågavarande ändamål. 4. Återstoden av avkastningen skall genom kyrkorådet årligen utdelas till församlingens fattiga, företrädesvis till barn inom Rämsnäs skolområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oskar och Stina Carlqvist minne
Organisationsnummer:802480-8704
Adress:
  • Filipstads församling
  • Box 16
  • 682 21 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-187 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:97 509 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS