ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkollegiebeslut 1973-06-15 ska fondens årliga avkastning- sedan en tiondel därav lagts till kapitalet – får användas för bestridande av kostnader för placering av därtill behövande barn i särskilda hem under sommartid (s k sommarbarnsverksamhet) samt att till fonden hörande fastigheten Svenneby 1:109 i Fryksände socken får disponeras på sätt kommunstyrelsen anser lämpligt. Enligt Kammarkollegiebeslut 2018-02-09, 1. Fastigheten Kallnäs nr 1 i Svenneby, numera benämnd Svenneby 1:109, får säljas. 2. Stiftelsens ändamål ändras så att utdelning, i första hand ska ske till behövande barn från Fryksände förutvarande kommun, och i andra hand till behövande barn från övriga delar av Torsby kommun. 3. Föreskrifterna som begränsar användning av kapitalet upphävs så att såväl avkastningen som kapitalet får användas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olov Kallnäs fond
Organisationsnummer:802480-3085
Adress:
  • Torsby kommun
  • 2. Ekonomiavdelningen
  • 685 80 TORSBY
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:291 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS