ÄNDAMÅL

Ändamålet är att inom Sverige befordra folkupplysning och folkuppfostran genom utdelande af understöd till föreningar eller enskilda personer, hvilka arbeta för folkets upplysning eller uppfostran. Uttrycken folkupplysning och folkuppfostran böra tagas i vidsträckt bemärkelse, så att företag, som endast indirekt verka för dessa ändamål men anses vara af allmännare nytta eller af kulturell betydelse, jämväl må kunna erhålla understöd från stiftelsen.

Stiftelsen delar endast ut medel till organisationer, (framför allt för barn- och ungdomsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
Organisationsnummer:802000-7236
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank
  • 10338 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58869128
E-post:info@ekmanstiftelserna.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Susanne Forsman
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS