ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja, barn eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, vetenskaplig undervisning eller forskning. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar,ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning.

OBS! Stiftelsen ger inte bidrag till enskilda personer. Inte heller till studie- eller utlandsresor. Skolor samt institutioner med landsting/kommun som huvudman kan inte beviljas bidrag.Stiftelsen har två ansökningsperioder: 1/12- 31/1 enbart för kostnader för barn- ungdomsläger sommar/höst. Vi kan då även bevilja kostnader för gruppläger sommar/höst för vuxna funktionshindrade utan egen försörjningsförmåga samt andra utsatta grupper (t.ex. hemlösa) 1/7- 15/9: Alla övriga ansökningar. Även kostnader för vinter/vårläger sökes då. För mer information, se nedan:

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Åhlén-stiftelsen
Organisationsnummer:802007-1398
Adress:
  • Stiftelsetjänst
  • Stiftelsetjänst
  • 10670 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-2428600
E-post:info@ahlenstiftelsen.se
Ansökningstid:1 december — 30 juni
Ansökningstid:1 juli — 15 september
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS