ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen efter hörande av sociala centralnämnden. Utdelningen skall användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade inom kommunen, t ex vuxenutbildning, kulturell verksamhet, kollektiva studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, hjälp åt ensligt boende i glesbygd, underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på ålderdomshem eller motsvarande, trivselanordningar för barn före skolåldern, rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg, åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar som vårdar behövande, handikappidrott, anslag till föreningar för åtgärder av här ovan angiven art bland sjuka, gamla eller handikappade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Omsorgssamfonden
Organisationsnummer:833600-8951
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 VÄSTERVIK
Telefonnummer:0490-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 977 472 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS