ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av personalkonferensen vid kommunens gymnasieskola. Utdelningen skall företrädesvis användas för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit; – belöning till elev som ägnar arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott; – stipendier för fortsatt utbildning; – hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands; – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål; – förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasiesamfonden
Organisationsnummer:833600-8969
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 VÄSTERVIK
Telefonnummer:0490-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 389 924 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS