ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av personalkonferensen vid kommunens gymnasieskola. Utdelningen skall företrädesvis användas för

– belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit;

– belöning till elev som ägnar arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott;

– stipendier för fortsatt utbildning;

– hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands;

– studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål;

– förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gymnasiesamfonden
Organisationsnummer:833600-8969
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 VÄSTERVIK
Telefonnummer:0490-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS