ÄNDAMÅL

Av avkastningen kan upp till 90 procent årligen delas ut till elever som på olika sätt gjort sig förtjänta därav, resterande avkastning skall tillföras kapitalet. Stipendier skall delas ut till avgångsklasserna. Fördelning av stipendierna beslutas av skolans rektor i samråd med personal och elevrepresentant.

Utdelning ska företrädesvis ske till elever som uppfyller något eller några av nedanstående villkor

Uppvisat goda studieresultat, visat framåtanda och gjort framsteg under skoltiden, varit en god kamrat, visat intresse för studier utomlands, visat intresse för entreprenörskap och företagande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olle Nilssons Minnesfond
Organisationsnummer:802426-2431
Adress:
  • Bollerups Lantbruksinstitut
  • 27394 TOMELILLA
Telefonnummer:0417-18500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS