ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att tillhandahålla och främja utbildning inom området tumörsjukdomar där patienter med närstående, doktorander, forskare och sjukvårdspersonal, inklusive administration, ska kunna delta i kurser och motsvarande aktiviteter på hög nationell och internationell nivå. Detta i syfte att ge möjlighet att inhämta och delge kunskap om nya metoder och rön för att på kort och lång sikt i första hand främja en god cancervård i norra regionen av högsta internationell nivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Cancerakademin
Organisationsnummer:802478-1398
Adress:
  • Norrlands universitetssjukhus, onkologi
  • 901 85 UmeÃ¥
Telefonnummer:090-7852854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS