ÄNDAMÅL

Fondens benämning skall vara Olle Luthmans minnesfond och ha till ändamål att bland elever vid Molkoms Folkhögskola, vilka är födda i eller vars familj är bosatt i Nyeds församling, årligen utdela stipendier till förtjänta elever såsom uppmuntran för dessas fortsatta studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olle Luthmans minnesfond
Organisationsnummer:802426-1367
Adress:
  • Region Värmland
  • Box 1022
  • 651 15 KARLSTAD
Telefonnummer:054-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:219 724 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS