ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall årligen med början tre (3) år efter den sist avlidnes frånfälle, dela ut stipendium till en eller flera ungdomar. Mottagaren skall: a/ vara högst 30 år b/ vara nykterist c/ vara icke rökare d/ vara skötsam e/ studera på gymnasium, universitet, högskola eller gå högre yrkesutbildning och därvid studera eller intressera sig särskilt för ”alternativ energi” framförallt solenergi men även energi från luft, vind, vatten och biobränsle kan komma ifråga. f/ ha anknytning till Söderhamn genom att vara född i Söderhamns kommun, varit bosatt i kommunen de senaste tre (3) åren eller vid ansökningstillfället studera i Söderhamns kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margareta och Olof Sehléns donationsfond
Organisationsnummer:802479-1637
Adress:
  • Söderhamns kommun
  • Ekonomienheten
  • 826 80 SÖDERHAMN
Telefonnummer:0270-750 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 274 885 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS