ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla eller handikappade inom kommunen t ex för vuxenutbildning, kulturell verksamhet, kollektiva studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, hjälp åt ensligt boende i glesbygd, underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på ålderdomshem eller motsvarande, trivselanordningar för barn före skolåldern, rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg, åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar behövande, handikappidrott, anslag till föreningar för åtgärder av här angiven art bland sjuka, gamla eller handikappade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nybro Omsorgssamfond
Organisationsnummer:832401-2502
Adress:
  • Nybro kommun
  • 382 80 NYBRO
Telefonnummer:0481-45240
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS