ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja omsorg om barn och ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och annan verksamhet för att ge skydd, hjälp och stöd till människor och djur som har behov härav och i övrigt förbättra deras villkor och främja en altruistisk samhällsutveckling. Stiftelsens ändamål ska uppfyllas genom att stiftelsen – i en anda av effektiv altruism – direkt utvecklar eller deltar i eller stöder projekt för utveckling av tekniska och andra verktyg som kan användas för ändamålens främjande eller direkt bedriver verksamhet som främjar ändamålen, att stiftelsen är ägare av andelar eller aktier i bolag som – direkt eller genom att i sin tur äga aktier i bolag med sådan inriktning – utvecklar, deltar i eller stöder sådana utvecklingsprojekt eller driver nyssnämnd verksamhet eller att stiftelsen lämnar ekonomiskt stöd till behövande eller till andra mottagare som i sin tur främjar ändamålen. För att uppfylla ändamålen kan stiftelsen inrätta en egen operativ organisation som direkt bedriver eller stöder sådan verksamhet som är ägnad att genomföra uppfyllandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrsken Foundation
Organisationsnummer:802479-5448
Adress:
  • Birger Jarlsgatan 57 C
  • 113 56 Stockholm
Telefonnummer:073 075 06 18
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Niklas Adalberth
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS