ÄNDAMÅL

§ 1. Fonden, [.] skall förvaltas av drätselkammaren och i stadens räkenskaper särskilt redovisas. § 2. Utav den årliga avkastningen skall 1/5 tillföras fondens kapitalbehållning, som ej får förbrukas, och som ständigt skall utgöras av räntebärande statliga eller kommunala obligationer. Så snart den behållna ränteavkastningen stiger till 600 kr, skall densamma förvandlas i liknande obligationer. § 3. Återstoden av den årliga avkastningen skall användas till ena hälften till studie- och resestipendier åt inom affärslivet i Sundsvall anställda personer och till andra hälften till stipendier för utbildande av hantverksmästare från Sundsvall, vilka stipendier skola utdelas de förra genom Sundsvalls köpmannaförening och Sundsvalls lokalavdelning av Sveriges köpmannaförbund och de senare genom Sundsvalls fabriks- och hantverksförening eller i bägge fallen av de andra organisationer inom samma yrkesgrupper, som av stadsfullmäktige kunna utses.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrlandsmässans fond
Organisationsnummer:802481-7903
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:188 880 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS