ÄNDAMÅL

Stiftelsens har till uppgift att främja vetenskaplig forskning genom att utan vinningssyfte utge en internationell vetenskaplig tidskrift i informationsbehandling (BIT). Tidskriften utges med 4 häften per år. Som bidrag antages väsentligen vetenskapliga originalarbeten skrivna på engelska. Bidragen granskas av en eller flera referees som har att tillstyrka eller avstyrka publicering med hänsyn till arbetenas vetenskapliga och tekniska värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordisk Informationsbehandling – Tidskriften BIT´s fond
Organisationsnummer:845001-4520
Adress:
  • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
  • Box 5073
  • 102 42 Stockholm
Telefonnummer:08-791 29 00
E-post:lena.anderson@iva.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS